Financijski Akti

OODLUKA O NAJBOLJE O OCIJENJENOJ PONUDI – CADDY

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCIJENI PONUDA – CADDY

ODLUKU O NAJBOLJE OCIJENJENOJ PONUDI – OSTALE NAMIRNICE

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCIJENI PONUDA – OSTALE NAMIRNICE

ODLUKA O NAJBOLJE OCIJENJENOJ PONUDI – prerađeno voće i povrće

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCIJENI PONUDA – prerađeno voće i povrće

ODLUKA O NAJBOLJE OCIJENJENOJ PONUDI – dubokosmrznuti proizvodi

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCIJENI PONUDA – dubokosmrznuti proizvodi

ODLUKA O NAJBOLJE OCIJENJENOJ PONUDI – ribe

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCIJENI PONUDA -ribe

ODLUKA O NAJBOLJE OCIJENJENOJ PONUDI – svježe i sušeno voće

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCIJENI – svjeće i sušeno voće

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCIJENI PONUDA – povrće

ODLUKA O NAJBOLJE OCIJENJENOJ PONUDI – ostali prehrambeni proizvodi

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCIJENI PONUDA – ostali prehrambeni proizvodi

ODLUKA O NAJBOLJE OCIJENJENOJ PONUDI – mlijeko i mliječni proizvodi

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCIJENI PONUDA – mlijeko i mliječni proizvodi

ODLUKA O NAJBOLJE OCIJENJENOJ PONUDI – piletina, puretina i prerađevine od mesa peradi

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCIJENI PONUDA – piletina, puretina i prerađevine mesa peradi

ODLUKA O NAJBOLJE OCIJENJENOJ PONUDI – kruh i pekarski proizvodi

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCIJENI PONUDA – kruh i pekarski proizvodi

ODLUKA O NAJBOLJE OCIJENJENOJ PONUDI – svinjetina, juneće meso i mesne prerađevine

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCIJENI PONUDA – svinjetina, juneće meso i mesne prerađevine