Financijski Akti

II. Izmjene i dopune fin.plana za 2023.god PDF

II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023.g_XLSX

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024 i projekcije za 2025. i 2026.godinu_EXCELL

Financijski plan za 2024. i projekcije za 2025. i 2026.godinu_PDF

Prijedlog financijskog plana za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu

I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023.godinu

Financijski plan za 2023. i projekcije za 2024. i 2025.

ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA ZA 2022.G.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu

Financijski plan Dječjeg vrtića Grigor Vitez za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Prijedlog financijskog plana Dječjeg vrtića Grigor Vitez za 2023.,2024. i 2025. godinu

II. Izmjene i dopune Financijskog plana 2022_

I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022 

Financijski plan za 2022. i projekcije za 2023. i 2024.

Obrazloženje plana 2022-2024

Zaključak Upravnog vijeća

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022.g.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. i projekcije za 2022. i 2023.

Obrazloženje Finacijskog plana za 2021

Zaključak za financijski plan 2021

III. izmjene i dopune Financijskog plana za 2020

Zaključak o III. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020.

II. Izmjene i dopune financijskog plana 2020.

Odluka II. Izmjene i dopune financijskog plana 2020.

Odluka o raspodjeli rezultata 09.06.2020

Odluka o raspodjeli rezultata 26.02.2020

I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020

Odluka o izmjenama i dop. Financijskog plana za 2020.

OBRAZLOŽENJE FIN. PLANA ZA 2020-22.

Financijski-plan-2020-i-projekcija-2021-i-2022

Odluka za fin plan 2020

Obrazloženje financijskog plana 2019.-2021.

Financijski plan za 2019 i projekcije za 2020 i 2021

ODLUKA O ODABIRU – DUBOKO SMRZNUTI PROIZVODI

ZAPISNIK O PREGLEDU – DUBOKO SMRZNUTI PROIZVODI

ODLUKA O ODABIRU – KRUH I PEKARSKI PROIZVODI

ZAPISNIK O PREGLEDU – KRUH I PEKAR.PROIZV.

ODLUKA O ODABIRU – SMRZNUTA RIBA

ZAPISNIK O PREGLEDU – SMRZNUTA RIBA

ODLUKA O ODABIRU – DJEČJA HRANA

ZAPISNIK O PREGLEDU – DJEČJA HRANA

ODLUKA O ODABIRU – GOVEĐE I TELEĆE MESO

ZAPISNIK O PREGLEDU – GOVEĐE I TELEĆE MESO

ODLUKA O ODABIRU – KEKSI

ZAPISNIK O PREGLEDU – KEKSI

ODLUKA O ODABIRU – MESNI PROIZVODI

ZAPISNIK O PREGLEDU – MESNI PROIZVODI

ODLUKA O ODABIRU – MESO PERADI

ZAPISNIK O PREGLEDU – MESO PERADI

ODLUKA O ODABIRU MLIJEČNI PROIZVODI

ZAPISNIK O PREGLEDU – MLIJEČNI PROIZVODI

ODLUKA O ODABIRU – MLIJEKO

ZAPISNIK O PREGLEDU – MLIJEKO

ODLUKA O ODABIRU – RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI

ZAPISNIK O PREGLEDU – RAZNI PREHRAMB.PROIZVODI

ODLUKA O ODABIRU – SVINJETINA

ZAPISNIK O PREGLEDU – SVINJETINA

ODLUKA O ODABIRU – SVJEŽE POVRĆE

ZAPISNIK O PREGLEDU – SVJEŽE POVRĆE

ODLUKA O ODABIRU – TJESTENINA

ZAPISNIK O PREGLEDU – TJESTENINA

ODLUKA O ODABIRU – VOĆE I SRODNI PROIZVODI

ZAPISNIK O PREGLEDU – VOĆE I SRODNI PROIZV.

ODLUKA O ODABIRU – PROIZVODI OD MESA PERADI

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI -PROIZV.OD MESA PERADI

ODLUKA O ODABIRU – PRERAĐENO VOĆE I POVRĆE

ZAPISNIK I PREGLEDU – PRERAĐENO VOĆE I POVRĆE

Odluka – Isporuka i montaža sprava za dječje igralište

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Isporuka i montaža sprava za dječje igralište

ODLUKA O NAJBOLJE OCIJENJENOJ PONUDI-RAZNI PREHR.PROIZVODI

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCIJENI-RAZNI PREHR.PROIZVODI

ODLUKA O NAJBOLJE OCIJENJENOJ PONUDI-PRERAĐ.VOĆE I POVRĆE

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCIJENI-PRERAĐ.VOĆE I POVRĆE

ODLUKA O NAJBOLJE OCIJENJ.PONUDI-VOĆE, POVRĆE

ZAPISNIK O PREDLEDU I OCIJENI – VOĆE, POVRĆE

ZAPISNIK O PREGLEDIU I OCJENI

ODLUKA O ODABIRU I SUGLASNOST UPRAVNOG VIJEĆA

20210811062001947

20210811061956266

20210716105112702

20210716105133188

20210716105138034

20210716105143263

20210716105117619

20210716105122336

20210716105127317

20210715123848658

20210715123854421

20210715123933788

20210716105148606

20210716105154133

20210716105204374

20210716105213093

20210715123941491

20210715124013197

20210715124017797

Zaključak

ODLUKA o početku postupka JN

ZAPISNIK IZAPISNIK II

ZAPISNIK III

ZAPISNIK IV

ZAPISNIK IX Vindija

ZAPISNIK V Ledo plus

ZAPISNIK VI Žitnjak

ZAPISNIK VII Žitnjak

ZAPISNIK VIII Podravka

ZAPISNIK X Nikl

ZAPISNIK XI Vindija

ODLUKA O NAJBOLJE O OCIJENJENOJ PONUDI – CADDY

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCIJENI PONUDA – CADDY

ODLUKU O NAJBOLJE OCIJENJENOJ PONUDI – OSTALE NAMIRNICE

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCIJENI PONUDA – OSTALE NAMIRNICE

ODLUKA O NAJBOLJE OCIJENJENOJ PONUDI – prerađeno voće i povrće

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCIJENI PONUDA – prerađeno voće i povrće

ODLUKA O NAJBOLJE OCIJENJENOJ PONUDI – dubokosmrznuti proizvodi

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCIJENI PONUDA – dubokosmrznuti proizvodi

ODLUKA O NAJBOLJE OCIJENJENOJ PONUDI – ribe

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCIJENI PONUDA -ribe

ODLUKA O NAJBOLJE OCIJENJENOJ PONUDI – svježe i sušeno voće

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCIJENI – svjeće i sušeno voće

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCIJENI PONUDA – povrće

ODLUKA O NAJBOLJE OCIJENJENOJ PONUDI – ostali prehrambeni proizvodi

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCIJENI PONUDA – ostali prehrambeni proizvodi

ODLUKA O NAJBOLJE OCIJENJENOJ PONUDI – mlijeko i mliječni proizvodi

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCIJENI PONUDA – mlijeko i mliječni proizvodi

ODLUKA O NAJBOLJE OCIJENJENOJ PONUDI – piletina, puretina i prerađevine od mesa peradi

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCIJENI PONUDA – piletina, puretina i prerađevine mesa peradi

ODLUKA O NAJBOLJE OCIJENJENOJ PONUDI – kruh i pekarski proizvodi

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCIJENI PONUDA – kruh i pekarski proizvodi

ODLUKA O NAJBOLJE OCIJENJENOJ PONUDI – svinjetina, juneće meso i mesne prerađevine

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCIJENI PONUDA – svinjetina, juneće meso i mesne prerađevine