Vizija

Vrtić kao mjesto kvalitetnog življenja djece i odraslih uz poticanje osobnog razvoja svakog pojedinca sukladno njegovim potrebama i mogućnostima u stimulativnom okruženju.

Misija

Različiti programi utemeljeni na ljudskom pristupu, razvijati potencijale djece, uvažavajući njihove individualne potrebe te kako bismo doprinijeli njihovu razvoju kao odgovorne i cjelovite osobe.

Ciljevi

Poticanje razvoja odgojitelja kao modela socijalne kompetencije. Razvijati socijalne vještine odgojitelja i djece za građenje kvalitetnih međuljudskih odnosa.

Načela

Temeljna ljudska načela su smjernice za ljudsko vladanje koja imaju trajnu vrijednost. Kad cijenimo ispravna načela imamo istinu i znanje o stvarima kakve one jesu.

Obavijest o upisima u program predškole pročitajte OVDJE

Upute za korisnike za SOM aplikaciju objavljene su OVDJE

Izmjenjeni su brojevi telefona vrtića i područnih objekata, novi brojevi telefona objavljeni su OVDJE

Naše Stručno Vodstvo

Josipa Milaković

Ravnateljica

Potiče razvoj i jačanje strategija angažmana pojedinca Potiče afirmaciju Uspješno zadovoljavanje potreba i uživanje prava...

Ksenija Bašić

Psiholog

Psiholog prati i potiče razvoj djece kroz primjereno odgojno-obrazovno djelovanje unutar odgojne skupine, pravodobne psihološke...

Bernardica Horvat Petravić

Pedagog

Pedagog je voditelj promjena u organizaciji procesa odgoja i obrazovanja u vrtiću koji zajedno sa...

Jelena Tuđen Barić

Edukacijski rehabilitator

Uloga edukacijskog rehabilitatora je rad na prepoznavanju, ublažavanju i otklanjanju teškoća djece. Utvrđuje individualne potrebe...

Marina Brajević Kus

Logoped

Logoped je stručnjak koji se bavi prevencijom, dijagnosticiranjem, terapijom i znanstvenim istraživanjem poremećaja govora, glasa,...

Jelena Kovač

Zdravstveni voditelj

Organizira zdravstvenu zaštitu djece i provodi higijensko- sanitarne mjere Vodi dokumentaciju o razvoju djece i...

Uprava

Milana Zorić-Šabić

Tajnica

Obavlja stručne poslove na pripremi, izradi i donošenju akata Dječjeg vrtića Radi na poslovima vezanim...

Vesna Klasić

Voditelj računovodstva

Voditelj ustrojava knjigovodstvo i druge propisane evidencije i brine se o točnosti i ažurnosti knjigovodstva...

Anita Mahović

Djelatnik u računovodstvu

Vrši kontrolu inventurnih lista,izdaje uplatnice,vrši ispis djece iz redovnog programa,vrši dostavu pošte,vodi pomoćne knjige i...

Novosti