0 Comment

Jelena Tuđen Barić

Uloga edukacijskog rehabilitatora je rad na prepoznavanju, ublažavanju i otklanjanju teškoća djece. Utvrđuje individualne potrebe djece s teškoćama i o njima informira odgojitelje, ostale suradnike i roditelje. Stvara uvjete za uključivanje djece u posebne i redovite programe dječjeg vrtića. Utvrđuje najprimjerenije metode rada za svako pojedino dijete s teškoćama te ih razrađuje s odgojiteljima, roditeljima i pojedinim članovima stručnog tima. Surađuje sa zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi te drugim čimbenicima u prevenciji razvojnih poremećaja u djece. Prati, proučava i provjerava u praksi znanstvene i teorijske spoznaje s područja edukacijsko-rehabilitacijske znanosti. Unapređuje vlastiti rad i cjelokupan proces uključivanja djece s teškoćama u zajednicu jer je temeljni nositelj inkluzivnog procesa.

Radno vrijeme; 7,30 – 15,30 sati

Email: rehabilitator.dvgv@gmail.com

Tel: 095 328 2479