0 Comment

Josipa Milaković

  • Potiče razvoj i jačanje strategija angažmana pojedinca
  • Potiče afirmaciju
  • Uspješno zadovoljavanje potreba i uživanje prava pojedinca
  • Potiče usmjerenost na rast i kvalitetu i izgradnju zajedničke vizije ustanove

Također obavlja i ostale poslove temeljem odredbi Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.

Radno vrijeme; 8,00 – 16,00 sati

Email ravnatelja;

Tel; 095 328 2426