0 Comment

Anita Mahović

  • Voditelj ustrojava knjigovodstvo i druge propisane evidencije i brine se o točnosti i ažurnosti knjigovodstva sukladno odredbama zakona.
  • Kontira i knjiži svu financijsku dokumentaciju te brine o čuvanju i arhiviranju računovodstvene dokumentacije.
  • Brine o zakonitoj uporabi sredstava prema financijskom planu.
  • Također obavlja i ostale poslove temeljem odredbi Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.

Radno vrijeme; 8,00 – 16,00 sati

Email; dvgv.samobor@gmail.com

Mob; 01/3384 340