0 Comment

Ksenija Bašić

  • Psiholog prati i potiče razvoj djece kroz primjereno odgojno-obrazovno djelovanje unutar odgojne skupine, pravodobne psihološke intervencije te kroz suradnju s roditeljima i sustručnjacima.
  • Za djecu s posebnim potrebama osmišljava i provoditi odgovarajuće postupke pomoći.
  • Sudjeluje u programima podizanja vlastite stručne kompetencije  te kompetencije odgojitelja u radu s djecom i roditeljima.
  • Pridonosi razvoju timskog rada i sudjeluje u stvaranju povoljnih uvjeta rada sukladno humanističko razvojnoj koncepciji.
  • Sudjeluje u provođenju i prezentiranju provedenih istraživanjima u dječjem vrtiću. Surađuje s vanjskim stručnim ustanovama i lokalnom zajednicom.

Radno vrijeme; 8,30 – 16,30 sati

Email psihologa; ksenija.basic@gmail.com

Broj mob; 091/4918-550