Voditelj ustrojava knjigovodstvo i druge propisane evidencije i brine se o točnosti i ažurnosti knjigovodstva sukladno odredbama zakona. Kontira i knjiži svu financijsku dokumentaciju te brine o čuvanju i arhiviranju računovodstvene dokumentacije. Brine o zakonitoj uporabi sredstava prema financijskom planu. Također obavlja i ostale poslove temeljem odredbi Pravilnika o...
Saznajte Više >>