Uloga edukacijskog rehabilitatora je rad na prepoznavanju, ublažavanju i otklanjanju teškoća djece. Utvrđuje individualne potrebe djece s teškoćama i o njima informira odgojitelje, ostale suradnike i roditelje. Stvara uvjete za uključivanje djece u posebne i redovite programe dječjeg vrtića. Utvrđuje najprimjerenije metode rada za svako pojedino dijete s teškoćama...
Saznajte Više >>