Područja rada defektologa usmjerena su u cilju ublažavanja i prevencije daljnjih razvojnih teškoća i stvaranje većih mogućnosti za uključivanje u redovite oblike odgoja i obrazovanja. U suradnji s odgojiteljima, defektolog utvrđuje i ukazuje na individualne odgojno-obrazovne potrebe te određuje primjerene oblike i metode rada sukladno sposobnostima, mogućnostima i interesima pojedinog...
Saznajte Više >>