0 Comment

Milana Zorić-Šabić i Martina Čukman

 • Obavlja stručne poslove na pripremi, izradi i donošenju akata Dječjeg vrtića
 • Radi na poslovima vezanim uz statusne promjene predškolske ustanove, te sve imovinsko- pravne poslove
 • Pruža stručnu pomoć radnicima u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava i obveza iz radnog odnosa
 • Sudjeluje u pripremi sjednica Upravnog vijeća, prisustvuje sjednicama, vodi zapisnike, te pruža stručnu pomoć Upravnom vijeću
 • Vodi zapisnike, izrađuje odluke i zaključke Upravnog vijeća
 • Obavlja kadrovske i opće poslove, te vodi zakonom propisane evidencije o radnicima
 • Vrši prijavu potreba za radnicima kod Zavoda za zapošljavanje
 • Objavljuje oglase, natječaje i prikuplja ponude
 • Vrši prijave i odjave radnika za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i promjene po prijavama radnika, te rješenja za godišnje odmore
 • Izrađuje Ugovore o radu i dokumente iz radnog odnosa
 • Vodi urudžbeni zapisnik
 • Vrši predbilježbe za upis djece u primarni program i predškolu
 • Prati stručnu literaturu i prisustvuje seminarima i savjetovanjima, obavlja i druge oblike stručnog usavršavanja
 • Također obavlja i ostale poslove temeljem odredbi Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.

Radno vrijeme; 7,00 – 15,00 sati

Email; dvgv.tajnistvo@gmail.com

Tel; 3361 530 / kućni 2