0 Comment

Jelena Kovač

 • Organizira zdravstvenu zaštitu djece i provodi higijensko- sanitarne mjere
 • Vodi dokumentaciju o razvoju djece i eveidencije o uzrocima odsutnosti
 • Ispunjava zdravstvenu dokumentaciju i propisane evidencije
 • U suradnji s Domom zdravlja organizira potrebne preglede i provodi mjere preventive
 • Izvještava nadležne službe i provodi upute liječnika
 • Upućuje radnike Dječjeg vrtića na redovni, a prema potrebi i na izvanredni sanitarni pregled
 • Sudjeluje u stavranju jelovnika, nadzire postupak pripremanja hrane, stanje čistoće kuhinje
 • Nadzire kuharice u svezi primjene higijenskih mjera
 • Nabavlja, evidentira i raspoređuje sanitetski i sav potrošni materijal za održavanje čištoće ustanove
 • Nabavlja, evidentira i raspoređuje zaštitnu radnu odjeću i obuće zaposlenika
 • Organizira i prati rad zaposlenika kuhinje, spremačica, domara i krojačice
 • Sudjeluje na provođenje zdravstvenog prosvjećivanja odgojnih radnika

Također obavlja i ostale poslove temeljem odredbi Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.

Radno vrijeme; 7,00 – 15,00 sati

Email; zdr.voditelj.grigorvitez@gmail.com

Broj mob; 095/405 2126