0 Comment

Bernardica Horvat Petravić

Pedagog je voditelj promjena u organizaciji procesa odgoja i obrazovanja u vrtiću koji zajedno sa svim stručnim djelatnicima vrtića provodi i usklađuje promjene  kako bi bile ne samo primjerena nego kako bi maksimalno pogodovale i poticale dječji razvoj, odgoj i obrazovanje.
Svakodnevno promatra odgojne skupine, interakciju djece,interakciju djece u grupi,interakciju odgajatelj-dijete-roditelj.
Poznavajući dobro stanje u grupama ( duboko razumijevanje ) moguće je naslućivati, predviđati što bi se moglo događati slijedeće kakva su i koja sve  postignuća djece moguća u poticajnom okruženju vrtića, odgojne grupe. A pod poticajnim okruženjem mislimo na pedagoški pripremljeno i oblikovano okruženje.
Znanstvene teorije provodi u odgojnu praksu vrtića.

Pedagog u odnosu na dijete:

Sudjeluje pri upisu nove djece te formiranju odgojno- obrazovnih skupina.
Sudjeluje u otkrivanju i praćenju razvojnih potreba djeteta.
Sudjeluju u identifikaciji i planiranju/programiranju rada djece s posebnim potrebama.
Predlaže oblike i načine obogaćivanja odgojno- obrazovnog procesa u cilju podizanja kvalitete djetetova boravka u vrtiću.
Predlaže inovacije, suvremene metode i oblike rada koji će doprinjeti razvoju djece.

Pedagog u odnosu na odgajatelja:

Sudjeluje u planiranju i valorizaciji odgojno- obrazovnog rada.
Sudjeluje u ostvarivanju programa stručnog usavršavanja.
Organizira stručne aktive (usavršavanje) unutar ustanove.
Radi s pripravnicima prilikom ostvarenja pripravničkog programa.
Podrška odgajateljima u istraživanju i unapređivanju vlastite odgojno- obrazovne prakse.

Pedagog u odnosu na roditelje:

Pruža stručnu pomoć u odnosu na pitanja vezana za odgoj djece.
Predlaže i sudjeluje u provedbi raznovrsnih oblika suradnje i komunikacije.
Potiče aktivno sudjelovanje roditelja u odgojno- obrazovnom procesu.
Informira i upućuje roditelje o odabiru najpogodnijeg programa za dijete.

Radno vrijeme; 8,30 – 16,30 sati

Email; pedagog.dvgrigorvitez@gmail.com

Broj; 095 405 3127