Odgojna skupina “Prepelice” u objektu GRIGOR napravila je reprodukciju likovnog djela hrvatskog slikara,kipara i grafičara Vaska Lipovca ukolaž tehnici.