Na dječjem odjelu Gradske knjižnice u Samoboru otvorena je izložba dječjih radova skupine “Papigice” iz objekta GRIGOR.Izložba radova je dio projekta te odgojne skupine pod nazivom “Likovna umjetnička djela kao poticaj za dječji likovni izraz”.