DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ

SAMOBOR

KUĆNI RED  VRTIĆA

 • Vrata na svim objektima zaključana su iz sigurnosnih razloga, otvaraju se ukucavanjem sigurnosne šifre
 • Obvezno je zatvaranje vrata pri ulasku i izlasku iz objekta ili dvorišta vrtića (redovito zatvarajte zasun na dvorišnim vratima)

ZDRAVLJE DJETETA

 • U vrtić dovodite zdravo dijete – ne možemo primiti dijete s temperaturom, proljevom i povraćanjem, ušima i svrabom, parazitima u stolici i drugim simptomima neke zarazne bolesti
 • Nakon preboljele bolesti dijete možemo primiti  samo uz liječničku ispričnicu
 • O svakoj bolesti ili promjeni zdravstvenog stanja roditelj je obvezan obavijestii odgojitelja
 • Nije dopušteno donositi lijekove, sirupe, kapi ili nešto čime će se poboljšati zdravlje djeteta, osim za djecu kronične bolesnike uz potvrdu nadležnog liječnika
 • Kod ozljeda i naglog poboljevanja u vrtiću se pruža prva pomoć, odmah obavještava roditelj i ako postoji indikacija za dodatnu stručnu medicinsku pomoć dijete se upućuje liječniku
 • Boravak na zraku je zbog očuvanja zdravlja djece obvezan i svakodnevan

PREHRANA

 • Usklađena je s važećim normativima i kontrolirana od Zavoda za javno zdravstvo
 • Slatkiše, tvrde bombone i žvakaće gume zabranjeno je donositi u vrtić zbog sigurnosti djece
 • Rođendanske proslave djeteta u skupini dogovaraju se s odgojiteljima
 • Podržite nas u primjeni jelovnika i njegujte zdrave prehrambene navike

BORAVAK U VRTIĆU

 • Čuvajte opremu i inventar vrtića
 • Potrebno je za dijete osigurati adekvatnu odjeću i obuću, koja mora biti obilježena
 • Zabranjeno je djecu dizati na ormariće, jer na taj način pokazujete neprikladan model ponašanja, koji djeca pokušavaju imitirati bez prisutnosti roditelja
 • Dužnost je roditelja javiti se i osobno predati dijete odgojitelju prilikom dovođenja ili odvođenja djeteta iz vrtića
 • Dijete iz vrtića mogu preuzeti samo punoljetne osobe koje ste naveli u Izjavi
 • Ukoliko dođe do promjene osoba koje ste naveli, obvezno obavijestite odgojitelje
 • Prilikom dovođenja i odvođenja djeteta dozvoljeno je kratko zadržavanje u unutarnjim i vanjskim prostorima vrtića, radi sigurnog i nesmetanog boravka ostale djece, ali i sigurnosti nadzora ulaska i izlaska tijekom poslijepodnevnog odlaska djece
 • Odgovornost Vrtića počinje u trenutku kad odgojitelj preuzme dijete, a prestaje u trenutku predaje djeteta roditelju. Isto vrijedi i za kraće programe.
 • Roditelj je obvezan dostaviti nove brojeve fiksnog telefona ili mobitela, te promjenu adrese
 • Vrtić ima obvezu kontinuirano obavještavati roditelje o planiranom izlasku djeteta izvan vrtića. Roditelj ima obvezu potpisati suglasnost za svaki izlazak djeteta izvan vrtića u svrhu obogaćivanja redovnog programa – izleti, posjete i sl. Dijete roditelja koji ne želi određeni izlazak za svoje dijete, mora biti kvalitetno i sigurno smješteno u prostorima vrtića.

RODITELJI U VRTIĆU

 • Preporučujemo vam čitanje obavijesti na kutićima za roditelje, te na centralnoj oglasnoj ploči, jer se tamo nalaze za vas važne informacije
 • Zabranjen je dolazak u alkoholiziranom stanju
 • Zabranjeno je unošenje oružja u vrtić
 • Nije dozvoljeno uvođenje kućnih ljubimaca u unutrašnji i vanjski prostor vrtića
 • Pušenje je zabranjeno u unutarnjim i vanjskim prostorima vrtića

PRAVA I OBVEZE RODITELJA su

 • Informirati se o radu vrtića
 • Surađivati s odgojiteljima i stručnim suradnicima
 • Informirati se o razvoju i ponašanju svoga djeteta

                                  –  Redovito dolaziti na roditeljske sastanke

                                   – Odazivati se i tražiti individualne razgovore

                                   – sudjelovati u odgojno obrazovnom radu kao aktivni sudionik (u dogovoru s odgojiteljima)

                                   -redovito pratiti informacije na roditeljskim kutićima

U Samoboru, 01.09.2017.

Vršiteljica dužnosti ravnateljice

Sandra Ivanuš

KUĆNI RED VRTIĆA PDF