Dr.sc. Slaven Abdović – Predavanje o noćnoj enurezi

U Dječjem vrtiću Grigor Vitez u objektu Novi vrtić, Željka Kovačića 4, dana 1.3.2018. u 17:30 sati održat će se predavanje za zainteresirane roditelje i odgajatelje o noćnoj enurezi.

Enureza označava nevoljno mokrenje za vrijeme sna koje se ponavlja u dobi nakon pete godine, kada dijete občno stječe punu kontrolu. Dosadašnji pojam dnevne enureze u posljednje se vrijeme izbjegava te se nehotično mokrenje tijekom dana označava terminom dnevna inkontinencija. Noćnu enurezu dijagnosticiramo ako se nekontrolirano mokrene javlja dva ili više puta tjednokroz duži period odnosno barem nekoliko mjeseci.

Dr.sc. Slaven Abdović

Radi na odsjeku nefrologiju Klinike za dječje bolesti Zagreb; gdje provodi dijagnostiku i liječenje prirođenih i stečenih bolesti mokračnog sustava što uključuje infekcije mokraćnog sustava, glomerulopatije, tubulopatije, hipertenziju, kongenitalne anomalije bubrega i mokračnog mjehura, cistične bolesti bubrega, poremečaje mokrenja, neurogenu disfunkcija urotrakta, akutno bubrežnozatajanje i kroničnu bubrežnu bolest.