Besplatna savjetovanja

Dragi roditelji!

Zbog trenutne situacije i nemogućnosti pružanja usluga direktnim putem, Centar za rehabilitaciju i Hrvatska udruga za ranu intervenciju pružaju besplatna savjetovanja vezana uz različita područja razvoja djeteta.

Centar za rehabilitaciju je klinička jedinica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koja pruža usluge procjene, individualne i grupne podrške i savjetovanja u području edukacijske rehabilitacije, logopedije i socijalne pedagogije.

https://centar.erf.unizg.hr/

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) Vam nudi besplatnu uslugu Marte Meo savjetovanja. Navedenu uslugu HURID pruža na programskoj i projektnoj osnovi, ali i volonterski, s ciljem pružanja podrške roditeljima djece rane i predškolske dobi s razvojnim rizicima ili teškoćama (npr. teškoće jezičnog razumijevanja i izražavanja, teškoće iz spektra autizma, višestruke teškoće). Marte Meo savjetovanjem se potiče komunikacija, jezično razumijevanje i izražavanje na način da se aktiviraju postojeći prirodni obiteljski resursi, tj. vlastite snage, ukazujući na ono što je dobro u svakodnevnim interakcijama roditelja i djece, te se zajednički pronalaze prilike za napredovanjem.

Ako ste zainteresirani za ovu HURID-ovu uslugu, možete se javiti na e-mail hurid@hurid.hr.

Mindfulness vježbe za djecu

Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba pripremila je brošuru s kratkim mindfulness vježbama za djecu koje možete provoditi kod kuće i prilagoditi ih s obzirom na dob djece. Vježbe su naročito korisne u stanjima uznemirenosti praćenih neugodnim osjećajima kao što su strah, ljutnja, tuga, koji se mogu javiti tijekom stresnih situacija kao što su ovi dani koje proživljavamo.

Mindfulness je tehnika usmjerena na razvoj pažnje i koncentracije, percepcije, prepoznavanje, prihvaćanje i bolje kontrole osjećaja i ponašanja, empatije i suosjećajnih odnosa. Mindfulness pomaže umiriti se, sabrati svoje misli i reagirati svjesnije u stresnim i izazovnim situacijama života. Mindfulness poboljšava pažnju, koncentraciju, pamćenje, regulaciju osjećaja i ponašanja, spavanje, odnose s drugima, samoprihvaćanje i samopouzdanje te kvalitetu života u djece i odraslih što je dokazano u brojnim istraživanjima.

https://www.poliklinika-djeca.hr/wp-content/uploads/2020/03/2020-Mindfulness-kratke-vje%C5%BEbe.pdf

Medijska pismenost kod djece

U današnje vrijeme društvene mreže i golema količina informacija kojima smo svakodnevno izloženi utječu na naše živote, informiranost i odluke koje donosimo. Taj veliki utjecaj nametnuo je i potrebu da medije što bolje razumijemo i naučimo vještine koje će nam pomoći da se snalazimo u količini informacija koje nas okružuju. Izuzetno je važno da stjecanje tih vještina omogućimo djeci i roditeljima, a posebno kada smo u trenutnoj situaciji kada se većina naše komunikacije odvija u “online svijetu”. Prenosimo vam savjete i materijale preuzete s portala o medijskoj pismenosti kako bi se što bolje informirali o pristupima medijskim sadržajima.

Korisni materijali

Djeca-i-mediji-knjizica_medijska_pismenost

Djeca-i-vrijeme-pred-ekranom-dobar-početak

Slikovnica-o-medijima

 

Lp, Sandra Ivanuš

Ravnateljica

DV Grigor Vitez