Dječji vrtić Grigor Vitez “GRIGOR”, Perkovčeva 88/1, Samobor

Radno Vrijeme 6,00 – 17,30
Objekt je izgrađen 1979.godine, posjeduje urednu dokumentaciju. Zbog potreba djece i roditelja 1989.g. izvršena je dogradnja objekta, te danas radi u 13 dnevnih boravaka. Centralni objekt uz 13 soba dnevnih boravaka sa sanitarnim prostorijama ima i dvoranu za tjelesno vježbanje, namjenski upravni dio, centralnu kuhinju, skladišni prostor, te kotlovnicu na gradski plin i adaptirani prostor za garažu.

I. Jaslička skupina

Matea Zrinjan

Antonija Cvetković

Jesenka Imbert pom.

I/II.. Jaslička skupina

Karmen Glavina

Jadranka Varga

Barbara Sirovica pom.

II. Jaslička skupina

Smiljana Mataušić

Andreja Vučinić

Katarina Ivkovčić pom.

II. Jaslička – mlađa skupina

Nevenka Grmšek

Ivana Blažević

Dijana Pervan asistent

Mlađa skupina

Ana Gali

Jasmina Horvat

Dijana Beribak asistent

Mlađa-srednja skupina

Nevenka Tončić

Iva Garašić

Nikolina Kujundžija asistent

Mlađa-srednja skupina

Svjetlana Radeljak

Andreja Topčić

Mateja Gorup asistent

Srednja I.starija

Nadica Milić

Mateja Vuga

Klara Snelec asistent

Srednja I.starija

Bogdana Strapajević

Tamara Hržić

Mateja Sučić – asistent

I.starija

Mirjana Slamar

Sonja Pavlović

II.starija / I.starija

Dubravka Sabljo

Smiljana Bašić

II.starija

Ana Košćak

Gordana Hribar

Kristina Tuđan asistent

Srednja – mlađa skupina

Gordana Korbar

Bernarda Puzić

Program Predškole, 1. skupina

Jasmina Horvat Pon/Srije/Čet – prvo polugodište Pon/Srijeda  – drugo polugodište Vrijeme trajanja programa-16.15 -19.15

Dječji vrtić Ogledalce, Ulica Ivice Sudnika 11, Samobor

Radno Vrijeme 6,45 –  17,00
Objekt je izgrađen 2009.godine. Područni vrtić uz 3 sobe dnevnih boravaka sa sanitarnim prostorima i garderobama za djecu ima i kuhinju, zbornicu, natkrivenu terasu uz sve tri sobe dnevnih boravaka.

II. Jaslička skupina-mlađa

Dea Habrle

Valentina Barišić

Srednja I.starija

Dijana Ladović

Jelena Beljak

II.starija / I.starija

Sandra Matuza Grdović

Barbara Oslaković

Dječji vrtić Maslačak, Mirnovečka bb, Kladje, Samobor

Radno Vrijeme 6,30 – 17,00
Objekt je izgrađen 2009.godine. Objekt Kladje je 2011.g. proširen za 1 odgojnu skupinu (soba dnevnog boravka, sanitarni prostor, garderobe), te sada ima 4 sobe dnevnog boravka. Uz 4 sobe dnevnih boravaka u prizemlju vrtića nalaze se natkrivene terase. Uz vrtić uređeno je i opremljeno igralište za djecu vrtičke dobi te posebno igralište za jaslice.

I./II.jaslička skupina

Andreja Kordić

Emina Celižić

Ana Šolčić asistent

Srednja I. starija skupina

Verica Koletić

Maja Hošnjak

Mlađa II.jaslička skupina

Maja Valentak

Romana Blašković

Dječji vrtić Tulipan, M.Bogovića 3, Galgovo

Radno Vrijeme 6,30 – 17,00
Objekt je izgrađen 2004.godine. Namjenski je građen za dvije odgojne skupine. Prostor u prizemlju sastoji se od sobe za dnevni boravak djece, kupaonice, garderobe za djecu, kuhinje, sanitarija. Uz sobu dnevnog boravka nalazi se i natkrivena terasa, površine 41,20 m2. Kotlovnica vrtića je na struju uz svu potrebnu opremu. Uz vrtić uređeno je i opremljeno igralište za djecu. 2012.godine izvršena je kompletna adaptacija terase i nadstrešnice na katu objekta te fasade i ograde vrtića.

Mješovita mlađa skupina

Mirna Jajčević

Darija Todorović

Martina Barać Belančić asistent

Mješovita starija skupina

Jasminka Požgaj

Marko Jurinec

Maja Rudeš Ban

Dječji vrtić Prepelica, Petrova 24, Hrastina

Radno Vrijeme 6,30 – 17,00
Objekt ima 2 sobe dnevnog boravka sa sanitarnim prostorijama. Uz vrtić uređeno je i opremljeno igralište za djecu.

Mješovita mlađa skupina

Sanja Ocvirek

Kristinka Jakopec

Laura Đekić-asistent

Mješovita starija skupina

Ljiljana Baždar

Jelena Krčelić

Dječji vrtić Antuntun, Željka Kovačića 4, Samobor

Radno Vrijeme 6,30 –  17,30
Objekt je izgrađen 2013.godine. Namjenski je građen za 6 odgojnih skupina. Svaka od 6 soba dnevnih boravaka ima 80 m2 te se uz svaku sobu nalazi i natkrivena terasa. Novi vrtić uz 6 soba dnevnih boravaka sa sanitarnim prostorijama ima i dvoranu za tjelesno vježbanje. Ima i namjenski dio za odgojitelje i stručne suradnike – soba za odgajatelje, soba za logopeda,defektologa,pedagoga i psihologa te zdravstvenog voditelja. U gospodarskom dijelu vrtića nalazi se kuhinja, skladišni prostor,garderobe za osoblje vrtića,dvije prostorije za pranje i šivanje te kotlovnica na gradski plin. Uz vrtić uređeno je i opremljeno igralište za djecu jasličke i vrtićke dobi.

I. jaslička

Vlasta Kufek

Sabrina Helo

Antonija Rešetar pom.

II. Jaslička skupina

Lidija Grgurić

Iva Tomašković

Mrija Kižlin pom.

Mlađa-srednja skupina

Marija Tomašković

Jelena Fabekovec

Helena Cerovec asistent

Srednja skupina

Ivana Turk

Andreja Slak

Ines Matijević asistent

I./II. Starija

Tatjana Petrović

Valentina Vuk

II.starija skupina

Ksenija Štibohar

Ana Geušić

Maja Bašić asistent