0 Comment

Renata Jurinec

Područja rada defektologa usmjerena su u cilju ublažavanja i prevencije daljnjih razvojnih teškoća i stvaranje većih mogućnosti za uključivanje u redovite oblike odgoja i obrazovanja. U suradnji s odgojiteljima, defektolog utvrđuje i ukazuje na individualne odgojno-obrazovne potrebe te određuje primjerene oblike i metode rada sukladno sposobnostima, mogućnostima i interesima pojedinog djeteta. Također, brine o osposobljavanju i stručnom usavršavanju odgojitelja u području odgojno-obrazovne inkluzije.

Defektolog u vrtiću:

  • Radi na prepoznavanju, ublažavanju i otklanjanju teškoća djece;
  • Utvrđuje specifične potrebe djece s teškoćama i o njima informira odgojitelje, ostale suradnike i roditelje;
  • Stvara uvjete za uključivanje djece u redovite programe dječjeg vrtića;
  • U suradnji s odgojiteljima, stručnim timom i roditeljima utvrđuje najprimjerenije metode rada za svako pojedino dijete te ih primjenjuje u svome radu;
  • Surađuje sa zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi te drugim čimbenicima u prevenciji razvojnih poremećaja u djece;
  • Prati, proučava i provjerava u praksi znanstvene i teorijske spoznaje s područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti;
  • Unapređuje vlastiti rad i cjelokupan proces uključivanja djece s teškoćama u zajednicu.

Radno vrijeme; 7,00 – 15,00 sati

Email; jurinec.defektolog@gmail.com

Tel; 091 4918 503