0 Comment

Milan Tomašković

Vrši kontrolu inventurnih lista,izdaje uplatnice,vrši ispis djece iz redovnog programa,vrši dostavu pošte,vodi pomoćne knjige i kontrolu primljene robe te osttale poslove po nalogu ravnatelja

Radno vrijeme; 7,00 – 15,00 sati

Email; milan.dvrac@gmail.com

Broj mob; 01/3384-341