0 Comment

Jasna Geljić

Psiholog prati i potiče razvoj djece kroz primjereno odgojno-obrazovno djelovanje unutar odgojne skupine, pravodobne psihološke intervencije te kroz suradnju s roditeljima i sustručnjacima. Za djecu s posebnim potrebama osmišljava i provoditi odgovarajuće postupke pomoći. Sudjeluje u programima podizanja vlastite stručne kompetencije  te kompetencije odgojitelja u radu s djecom i roditeljima. Pridonosi razvoju timskog rada i sudjeluje u stvaranju povoljnih uvjeta rada sukladno humanističko razvojnoj koncepciji. Sudjeluje u provođenju i prezentiranju provedenih istraživanjima u dječjem vrtiću. Surađuje s vanjskim stručnim ustanovama i lokalnom zajednicom.

Radno vrijeme; 7,30 – 15,30 sati

Email ravnatelja;

Broj mob;