Vizija

Vrtić kao mjesto kvalitetnog življenja djece i odraslih uz poticanje osobnog razvoja svakog pojedinca sukladno njegovim potrebama i mogućnostima u stimulativnom okruženju.

Misija

Različiti programi utemeljeni na ljudskom pristupu, razvijati potencijale djece, uvažavajući njihove individualne potrebe te kako bismo doprinijeli njihovu razvoju kao odgovorne i cjelovite osobe.

Ciljevi

Poticanje razvoja odgojitelja kao modela socijalne kompetencije. Razvijati socijalne vještine odgojitelja i djece za građenje kvalitetnih međuljudskih odnosa.

Načela

Temeljna ljudska načela su smjernice za ljudsko vladanje koja imaju trajnu vrijednost. Kad cijenimo ispravna načela imamo istinu i znanje o stvarima kakve one jesu.

Obavijest za roditelje

OBAVIJEST  – Rješenje o upisu 2020./2021 pročitajte OVDJE

Obavijest roditeljima novoupisane djece 2020.

Prilagodba djece na boravak u vrtiću

OBAVIJEST  – NAJNOVIJE UPUTE O POVRATKU U VRTIĆ

Roditelji više nisu dužni najavljivati povratak djece u vrtići i popunjavati izjavu i upitnik. Roditelji se i dalje moraju pridržavati uputa HZJZ koje se odnose na respiratorne simptome, zbog kojih se mole da ne dolaze bolesni u pratnji djece, te da ne dovode bolesnu djecu u vrtić.

Preporuke za rad s djecom rane i predškolske dobi

Savjeti za roditelje vezano uz rad vrtića i škola

OBAVIJEST  – O rasporedu utvrđivanja psihofizičkog stanja dijeteta za upis u prvi razred osnovne škole pročitajte OVDJE

OBAVIJEST  – UPISI U PRVI RAZRED OŠ

POŠTOVANI RODITELJI, LIJEPO VAS MOLIMO DA I DALJE ISPUNJAVANJEM UPITNIKA I IZJAVA ZA RODITELJE KOJI SE NALAZE NA NAŠOJ WEB STRANICI NAJAVLJUJETE DOLAZAK SVOG DJETETA U VRTIĆ. U SLUČAJU POPUŠTANJA EPIDEMIOLOŠKIH MJERA OD 1.6.2020., NEĆE BITI POTREBNO NAJAVLJIVATI DOLAZAK DJETETA. PRATITE I DALJE OBAVIJESTI NA NAŠOJ STRANICI !

Pismo ravnatelja

Protokol prihvata djece u vrijeme pandemije

Upute HZJZ za vrtiće i škole

Protokol o prihvatu djece u vrijeme pandemije pročitajte OVDJE

Upitnik za roditelje preuzmite OVDJE

Odluku o upisu djece u vrtić za godinu 2020.2021. možete pročitati OVDJE

Ispisnicu možete preuzeti OVDJE

Naše Stručno Vodstvo

Sandra Ivanuš

Ravnatelj

Potiče razvoj i jačanje strategija angažmana pojedinca Potiče afirmaciju Uspješno zadovoljavanje potreba i uživanje prava...

Ksenija Bašić

Psiholog

Psiholog prati i potiče razvoj djece kroz primjereno odgojno-obrazovno djelovanje unutar odgojne skupine, pravodobne psihološke...

Bernardica Horvat Petravić

Pedagog

Pedagog je voditelj promjena u organizaciji procesa odgoja i obrazovanja u vrtiću koji zajedno sa...

Renata Jurinec

Defektolog

Područja rada defektologa usmjerena su u cilju ublažavanja i prevencije daljnjih razvojnih teškoća i stvaranje...

Marina Brajević Kus

Logoped

Logoped je stručnjak koji se bavi prevencijom, dijagnosticiranjem, terapijom i znanstvenim istraživanjem poremećaja govora, glasa,...

Andrea Vrkić

Zdravstveni voditelj

Organizira zdravstvenu zaštitu djece i provodi higijensko- sanitarne mjere Vodi dokumentaciju o razvoju djece i...

Uprava

Milana Zorić-Šabić

Tajnica

Obavlja stručne poslove na pripremi, izradi i donošenju akata Dječjeg vrtića Radi na poslovima vezanim...

Vesna Klasić

Voditelj računovodstva

Voditelj ustrojava knjigovodstvo i druge propisane evidencije i brine se o točnosti i ažurnosti knjigovodstva...

Anita Mahović

Djelatnik u računovodstvu

Vrši kontrolu inventurnih lista,izdaje uplatnice,vrši ispis djece iz redovnog programa,vrši dostavu pošte,vodi pomoćne knjige i...

Novosti